top of page

מדיניות ופרטיות

האתר של תפארת שיש מוגן על פי זכויות יוצרים בישראל ובעל כל זכויות הקניין הרוחני על המוצרים והתוכן שלו.

תפארת שיש מעניקה רשיון לאדם אחד בלבד, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה בעת הרכישה.

 

הפרת התנאים הבאים מהווה הפרה של זכויות יוצרים ותנאי השימוש:

אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשתף, להעביר, לתת מתנה, לתת רישיון משנה, להפיץ מחדש או למכור בכל צורה שהיא או לכל אדם כולל משפחה, חברים, צלמים אחרים מוצרים של תפארת שיש.

אינך רשאי לפרסם קישור למוצרי תפארת שיש, חלקים של מוצרים או יצירות נגזרות לכל אתר אינטרנט, כוננים משותפים, פורומים, סביבת מחשב ברשת, אתרי טורנט או כל מקום שיתוף שאחרים יוכלו להוריד או לבדוק לכל מטרה. פעולה זו היא עבירה פלילית והיא תועמד לדין. אנו עוקבים אחר אתרים אלה על בסיס קבוע. אינך רשאי לשנות מוצרים או להשתמש ברכיבים של המוצרים שלנו כדי לשלב אותם בפעולות שלך, בקורסים, בהגדרות הקבועות מראש או במרקמים/שכבות-על שלך או כל מוצר אחר באתר שאתה מתכוון לשתף או למכור. הרישוי מוגבל למשתמש עבורך האישי שימוש ביחס ללקוחות הצילום שלך או לשימוש עסקי דומה. תמונות/יצירות שנערכו עבור לקוחות המשתמשים במוצרי תפארת שיש חייבות להיות מוצגות בפורמט קובץ שאינו ניתן לעריכה. אין להתקין את מוצרי תפארת שיש או כל יצירה שונה/נגזרת על מחשבים שאינם בבעלות ישירה של רוכש המוצר.

אין החזרים, החלפות או החזרות. כל המכירות הן סופיות.

ראה את התנאים וההגבלות המלאים שלנו

bottom of page