top of page


"פסולה"

"לא נכון"

"עכשיו תורך לאחוז!"


לכל אחת יש את הזיכרון המתוק הזה מהמשחקים הנוסטלגיים שהיוו חלק גדול מנוף ילדותינו, זיכרון שמעלה חיוך שעה אנו רואות את הילדות משחקות מתחת לבניין או בתוך הבית פנימה, זה מין קסם של משחקים שעוברים בתורשה של כל ילד.


אבל עם קידום הטכנולוגיה חלק גדול ממשחקי הילדות שלנו נכחדו ואינם...


יצאנו לכפר לחקור את מעשיהם של ילדות הכפר בעידן בו לא היה קידמה וכל הילדות הושתתה על יצירתיות ילדותית מפותחת שעליה בנויים המשחקים של ילדינו היום ושלנו פעם.


ומה שגילינו גרם לנו לרצות להישאר איתם ולהתענג על כל רגע...


מכירות את הכללים? אז גם אתן מוזמנות לשחק!מכירות את הקלאס, נכון?

כן, זהו משחק עם ריח נוסטלגי חזק,

אין מישהו שלא יהנה להשתעשע בזיכרון של משחק זה,

השלב של חיפוש אחר גיר, לא משנה איזה אפילו חתיכת קיר גבס הפכה ליקרה מפז,

הסרטוט הכמה שיותר "מדויק", הסוגים הרבים והכללים המומצאים תוך כדי.


אין מילה אחרת יותר מחוויה.


אחחח..... איזה נוסטלגיה!